• Majade vundamendid, sissesõiduteed, parklad, maakütte kontuurid, vee- ja kanalisatsioonitrassid, metsakraavid, teede ehitus, trenaažid.

  • Võsalõikus giljotiiniga, võsa ja raidmete kokkuost ja hakkimine, harveri lõikus, väljaveo teenused, suurte puude langetamine saemeestega, võsalõikustööd meestega (kultuuri hooldused, valgustustööd, harvendusraie), metsaistutustööd, võssa kasvanud alade põllumaaks taastamine, kändude juurimine.

  • Vundamendi kaevamisest lõppviimistluse ja sisekujunduseni (taldmiku ehitus, vundamendi ladumine ja soojustamine, kanalisatsioon, elekter, vesi, põrandakütte trassid, kollektorid, põrandavalu, müüritööd, silluste ja müürivöö valutööd, puidutööd, vermide paigaldus, kipsitööd, katused, soojustus, fassaadid.)

  • Teeme Teie kraavikaldad ja metsad võsast puhtaks!

Kas põlluharimine on kraavist väljaulatuva võsa tõttu häiritud või metsakasv pidurdunud?

Ära lase võsal oma metsa kasvu pidurdada, lõikame Teie metsaalused võsast (sarapuu, paju jne) puhtaks, et valgus pääseks ligi noortele kuuskedele, kaskedele, mändidele, haabadele. Nii saavutab väärispuidust noorendik koheselt hüppelise kasvukiiruse ning Teie mets saab raieküpseks kuni 10 aastat varem.

Kõige selle eest ei pea Te midagi tasuma, vaid hoopis meie maksame Teile peale. Nimelt lõigatud võsa veame välja ja purustame hakkepuiduks.