Kaevetööd ja Metsandus

Teostame järgnevaid töid JCB 130 roomikekskavaatoriga:

  • Kaevetööd -

  kõikvõimalikud kaevetööd, tiigid, kraavid, majade vundamendid, sissesõiduteed, parklad, teede ehitus, maaparandustööd, vee-ja kanalisatsiooni trasside kaevamine jne
  Hind: 35-40€/tund kokkuleppeliselt sõltuvalt tööde raskusastmest ja mahust

  • Võsalõikustööd giljotiiniga -

  kraavid ning metsaalused võsast puhtaks (sarapuu ja muud väärtusetud kasvuvalgust piiravad puud välja lõigata, vedada ja hakkeks teha), et kuuskede, mändide või kaskede noorendikud saaks kasvama hakata
  Hind: täisteenuse korral (lõikus, väljavedu, hakkimine ja koristus) maksame Teile kuni 2€ kandi eest või kokkuleppelise summa kohe kätte peale langi töömahu ülevaatamist ja lõikelepingu allkirjastamist

  • Küttepuude lõikus giljotiiniga -

  kui Teil on juba suurem võsa või soov küttepuid teha (haab, lepp jne) või mõni metsalapp puhtaks lõigata, siis lõikame ladvad hakkesse ja tüved küttepuuks. Giljotiin on võimeline lõikama kuni 40cm läbimõõduga puid, suuremad saab vajadusel lasta saemehel maha võtta
  Hind: hakke eest kuni 2€/kant Teile, küttepuude lõikuse ja väljaveo eest kokkuleppeliselt €/tm eest meile

  • Valgustustööd -

  kui soovite valgustust teha oma metsale, et kasvama jääks ainult väga väärtuslik puit (kuusk, kask, mänd) ja kõik ülejäänud välja lõigata (lepp, haab jne) siis rakendame lisatasu, sest giljotiiniga kõike teha ei saa ning peame kasutama ka saemehi
  Hind: kuni 2€/kant hakke eest Teile ja kokkuleppeline hind hektari eest meile või komplekti hind

  • Kändude juurimine -

  Kui Teil on soov mõni lank või metsatukk maha lõigata ja põllumaa asemele teha, siis pakume Teile ka kändude väljajuurimise teenust
  Hind: alates 40€/tund või kokkuleppel